အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပ (႐ုပ္/သံ)

0
173

https://www.youtube.com/watch?v=ebUOhHThp9c

DJY ေျခအိတ္စက္႐ံုက အလုပ္သမား(၂၀၀)ေက်ာ္ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔အတြက္ အဲ႔ဒီအလုပ္သမားေတြဟာအလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီသတငး္ကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေကဇြန္ေႏြးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6