အသစ္ထြက္ရွိလာမဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေန(႐ုပ္/သံ)

0
82

လူငယ္ Falimmaker ေတြအေနနဲ႕ အသစ္ထြက္ရွိလာမဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ေနမင္းခက ေပးပို႕ထားပါတယ္။

?bph6