ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုု သေဘာထားႀကီးစြာ လက္ခံႏိုင္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးဟုု သမၼတဆိုု

0
44

မၾကာခင္က်င္းပဖိုု႔ရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ေတြကိုဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵမွန္အျဖစ္ သေဘာထားႀကီးစြာ လက္ခံႏိုုင္ၾကဖိုု႔ အေရးႀကီးတယ္လိုု႔ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေအာက္တုုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးကိုု ေရဒီယုုိက တဆင့္ေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

U Thein Sein

ဒီလိုုေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြကိုု လိုုက္နာၾကဖိုု႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဖိုု႔ကိုုလည္း တိုုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကိုု နားလည္ၿပီး ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုု လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးၾကဖိုု႔လည္း ဆႏၵျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6