ရခုိင္အေရးေဆြးေႏြးသည္ ့ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေဆြးေႏြးမႈ တပ္မေတာ္ကန္႔ကြက္(႐ုပ္/သံ)

0
51

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ေတြ အမ်ားအျပားသံုးစြဲေပမယ့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ကာကြယ္ဖို႔ အားနည္းေနတယ္ဆိုတဲ့ NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN ေနျပည္ေတာ္သတင္း ေထာက္ ၿဖိဳးသက္ပိုင္ျမင့္ က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6