စိတ္ပညာဘာသာရပ္ေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လို

0
84

စိတ္ပညာဘာသာရပ္ေတြကုိ အသုံးခ်ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ေတြနဲ႔ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္တဲ့ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ရပ္တည္နုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6