ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြမွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေန

0
20

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရရဲ႕ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကိုု ေရြ႕ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လိုု႔ Physicians for Human Rights (PHR) က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေအာက္တိုုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ PHR က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာလိုုက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရာမွာ ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္၀ွမ္းမွ ရြာေပါင္း ၂၃ရြာ မွ လူေပါင္း ၈၀၀၀ ကို အတင္းအဓၶမေရႊ ့ေျပာင္းေစခဲ့တယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပ ထားတာပါ။

SHAN-02

ဒီလိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေစတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြကို မလိုက္နာျခင္းမရွိတဲ့အျပင္ အဲ့ဒီလိုု တင္းအဓၶမေျပာင္းေရႊ ့ေစတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအတြက္  အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ၀င္ေငြဆံုးရံႈးျခင္းေတြအပါအ၀င္ အစားအေသာက္အပါအ၀င္ ေသာက္သံုုးေရ ရရိွရန္ခက္ခဲ ျခင္းေတြကိုု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Physicians for Human Rights (PHR) ဟာ နယူးေယာ့ခ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံသကာ Advocacy အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေဆးႏွင့္ သိပၸံပညာကို အသံုးျပဳျပီး ဆိုးရြားတဲ့ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ သတ္ျဖတ္တာေတြကိုု ရပ္တန္႔ ေစရန္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။

?bph6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here