က်ိဳက္မေရာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲမႈ ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိ

0
61

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္က အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနတဲ့ တစ္ႏွစ္ကို ဘိလပ္ေျမ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ မက္ထရစ္ ၀ ဒသမ ၅ တန္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈနဲ႔ပက္သက္လို႔ ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးထားတာ မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီဘိလပ္ေျမ စက္ရံုကို ေမာ္လၿမိဳင္ ဘိလပ္ေျမကုမၼဏီ (MCL) ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံက Siam ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီနဲ႔ ပစီဖိတ္ ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီတို႔က ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ သန္းတန္ေၾကးရွိပါတယ္။

အဲဒီ စက္ရံုအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ၄၉ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံုကေန သံုးစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မြန္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ ဘ႑ေရး ၊ စီမံကိန္း နဲ ႔ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔က ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို စာေရးေမးျမန္းမႈေတြလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတည္ေဆာက္ၿပီး သံုးစြဲဖို႔ ခြင္ျပဳထားတာမရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

?bph6