ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာမယ္

0
57

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ ဖုထရြန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္ပတ္ခရီး လာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဟာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို မလာခင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို အရင္သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ကေန ၂၆ ရက္အထိ လာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေရးနဲ႔ က႑ေပါင္းစုံမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

?bph6