ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၀ ခြင့္ျပဳထား

0
34

အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၀ ေလာက္ ခြင့္ျပဳထားျပီး
တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ အပါအဝင္ ေငြက်ပ္သန္း ေထာင္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑မွာ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားၾကျပီး အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးမွာ ဒုတိယ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ တတိယ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားၾကတယ္လို႔ ဌာနရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနအထားဟာ အရင္ႏွစ္ထက္စာရင္ ပိုအားေကာင္းလာတယ္လို႔ ဌာနက ေျပာဆိုေနျပီး မၾကာခင္မွာ ကုမၸဏီဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ကုမၸဏီ ဥပေဒမွာႏိုင္ငံသားေတြ ကုမၸဏီေထာင္ရတာလြယ္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားျပီး ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုမၸဏီကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ လုပ္ငန္းေတြကို အြန္လိုင္းကေန မွတ္ပုံတင္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
(USA)

?bph6