ႏိုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္နဲ႔ ပံ့ပိုုးကူညီဖိုု႔ ျမန္မာအစိုုးရတိုုက္တြန္း

0
41

ႏိုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္နဲ႔ ပံ့ပိုုးကူညီၾကဖိုု႔ ျမန္မာအစိုုးရတိုုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၂ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နယူးေရာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္တဲ့ အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က သူေျပာၾကားတဲ့ အေထြေထြမူ၀ါဒမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုုက္တာပါ။

Wunna Maung Lwin, Minister for Foreign Affairs of Myanmar, addresses the general debate of the General AssemblyÕs seventieth session.

ဒီလိုုေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အရွိန္အဟုုန္ရေနၿပီး မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းဘက္ကိုု ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုုကေရစီနဲ႔ အားလံုုးပါ၀င္တဲ့ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈရေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေတြကိုု ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6