ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွာ ယူ႐ိုသန္း ၅၁၀ ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

0
78

ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲမွာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၁၉၇ တြဲ၊ ယူ႐ို ၅၁၈ ဒသမ ၈၂၄ သန္းဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္ ျပပြဲေနာက္ဆုံးေန႔အထိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ ၁၈၉၄ ခုက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္ ၅၃၁၁ ဦး တက္ေရာက္၀ယ္ယူခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီတၾကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို အရင္ႏွစ္ျပပြဲထက္ တ႐ုတ္ကုန္သည္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ပိုျပီး တက္ေရာက္၀ယ္ယူခဲ့ၾကျပီး ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်ရာမွာ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ကာ ေဈးအမ်ားဆုံးေပးတဲ့ ကုန္သည္ကို ေရာင္းခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတာနာျပပြဲေတြကို ၁၉၆၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
(USA)

?bph6