လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ံု ၁၅ ခု အေရးယူထား

0
68

ဇူလိႈင္လနဲ႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေရသန္႔စက္ရံု ၁၅ ခုကို အေရးယူပိတ္သိမ္းခဲ့တယ္လို႔ တိုင္းအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထာက္ခံခ်က္ရရွိထားတဲ့ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း(၁၃) ရံု နဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း(၂)ရံု စုစုေပါင္း (၁၅)ရံု အေရးယူခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ GMPနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလို႔ အေရးယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အေရးယူခံထားရတဲ့ ေသာက္ေရသန္႔စက္ရံုမ်ားဟာ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၊ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းျခင္းကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနပါက ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားအား အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(USA)

?bph6