သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ျမင္ဟု ဒုတိယသမၼတ ေျပာ

0
61

သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဟာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၃ခုအနက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဇုန္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄၄ ဒသမ ၆၆ ရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးုဇုန္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးရင္း ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ကုိ စံျပစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိတယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးုဇုန္မွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံက ကုမၸဏီေပါင္း (၈၇)ခုနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိျပီး အဲ့ဒီကုမၸဏီမ်ားထဲက ကုမၸဏီ(၈၄)ခုဟာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ (၆၉)ခုက စက္ရုံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ဒီထဲ ကုမၸဏီ(၃၂)ခုဟာ စီးပြားျဖစ္ စက္႐ံုလည္ပတ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃)ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။
(USA)

?bph6