ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခြဲၿပီးၾကည့္လို႔ မရဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

0
63

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရလို႔ရွိရင္ အလိုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကို သေဘာမတူပါဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ရက္ ဒီမနက္ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (Forum on Myanmar Democratic Transition)အဖြင့္မွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကသာ အေရးႀကီးတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရလို႔ရွိရင္ အလိုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ဒီအျမင္ကို ကြ်န္မသေဘာမတူပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဟာ ခြဲၿပီးေတာ့ ႀကည့္လို႔မရပါဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရလို႔ရွိရင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာကလည္း တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမရွိလို႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ကြ်န္မတို႔ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ ” အခုလုပ္တဲ့ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကေန လက္ေတြ႔က်တဲ့ အေျဖတခုရွာဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ အခုလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔၊ စစ္ပြဲမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(USA)

?bph6