တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိ

0
109

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ျပီး အခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီထံ ေပးပို႔ထားျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ကို ပံုမွန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္တက္မယ့္သူေတြဟာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ထဲပါတဲ့ အပိုင္းကို အဓိကထားဖတ္ျပီး အေ၀းသင္တက္မယ့္ သူေတြက လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ အပိုင္းခ ကို အဓိကထား ဖတ္ၾကပါလို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အခုႏွစ္ ေဆးတကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ကို အမ်ိဳးသား ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆတူ လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ကိုေတာ့ အမ်ိဳးသား ၆၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းလက္ခံမွာ ျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးတကၠသုိလ္နဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားမွာေတာ့ ရာခိုင္ႏွုန္းခြဲျခားလက္ခံျခင္း မရွိပါဘူး။
သူနာျပဳတကၠသုိလ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသား ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၉၀ ရာခိုင္ႏွုန္းလက္ခံမယ္လို႔ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဆးတကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္လက္ခံတဲ့အခါ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏွုန္း ဆတူလက္ခံျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ မၾကာေသးခင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
(USA)

?bph6