အေမရိကန္အတြက္  ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္ဟာ  အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေန

0
48

အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္ဟာ  အဓိက အတားအဆီးျဖစ္ေန တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံရံုးရဲ႔  Deputy Chief of Missionျဖစ္သူ  Mr. George Sibley က ေျပာပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္က ရန္ကုန္၊ကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္ရံုးမွာ ကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔  Mr. George Sibley တို႔ ေတြ႔ဆံုမွုအတြင္း ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုမွုအတြင္း  ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေရးအျပင္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္ရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

?bph6