ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္တရားမွ်တရန္လုိဟု တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီေျပာ

0
59

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄

ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေျဖာင္႔ျဖဴးေစဖိုု႔ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖိုု႔ လုိအပ္တယ္လိုု႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းတင္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ ပါတီ (၂၇) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွာ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ဦးသန္းတင္က

“ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးေစဖို႔ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ တရားမွ်တၿပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ က်င္းပႏိုင္ေရးက အဓိကက်တယ္” လို႔ ေျပာဆိုလုိက္တာပါ။

အဲ့ဒီလိုု လာမဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ တရားမွ်တၿပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ က်င္းပႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔တြင္မွာ တာ၀န္ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔အတူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကလည္ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးက်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ အညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပမယ့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၅၆ ဦး ၀င္ေရာက္ရွင္ၿပိဳင္သြားဖိုု႔ ရွိေနပါတယ္။

?bph6