ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္ တရား၀င္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
49

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္က ဦးစီးျပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသုိလ္ကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ ထားပါတယ္ ။

?bph6