ေကအိုင္အိုနဲ႔ ကခ်င္လူထု ေတြ႕ဆံု

0
150

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO နဲ႔ ကခ်င္ေဒသလူထုုေတြ႔ဆံုပြဲကိုု ဇူလိုုင္လ ၁၅ ရက္ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ျပီး ေဒသခံလူထုုကိုုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုုပြဲမွာ KIO အေနနဲ႔ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကေန ႏွုတ္ထြက္ရတဲ့ကိစၥ၊ ၀ တပ္ဖြဲ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုုႏိုုင္ငငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ FPNCC အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာရတဲ့ ကိစၥ၊ FPNCC က ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ အေထြေထြမူ၀ါဒနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိစၥ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို လူထုကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ KIO ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၂၁-ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံသိုု႔ သြားေရာက္တဲ့ကိစၥနဲ႔ စစ္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကံဆေနမႈကိစၥတိုု႔ကိုုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ တက္လာၾကတဲ့ ကခ်င္လူထုရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဒုုတိယဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုုတိယဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး ဗိုုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္ေရာ္ တိုု႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
(USA)

?bph6