အထက္တန္းျပ မလံုေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေျခလွမ္းသစ္ပညာေရး အက်ိဳးျပဳ ကြန္ရက္က ကူညီမယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
35

အထက္တန္းျပ ဆရာဆရာမေတြ မလုံေလာက္တဲ႔ေက်ာင္းေတြကုိ ေျခလွမ္းသစ္ပညာေရး အက်ိဳးျပဳ ကြန္ရက္က သြားေရာက္သင္ၾကားေပး ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိေတာ႔ MCN သတင္းေထာက္ ေက်ာ္ၾကားဟိန္း က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

?bph6