ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကေန ျပန္လာတဲ့ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိ

0
47

ထိုင္း အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေက့ာေသာင္းကေန ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လာတဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ဦးေရ ၁၆၁၇ ဦးရွိပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့အလုပ္သမား အုပ္စု ၁၂ စုရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔ အေထာက္အထား ျပည့္စံုမႈမရွိတဲ့အလုပ္သမား ၁၁၂ ဦး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကေန ျပန္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံအတြင္းကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ျမန္မာ၊ လာအုိ နဲ႔ ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံသားေတြ ဟာ မိခင္ႏိုင္ငံေတြဆီ ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားေသာင္းခ်ီ ဟာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးညိွႏိွုင္းၿပီးေနာက္ အေထာက္ထားျပည္စံုမႈမရွိတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို အေထာက္ထား ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ထိုင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက လက္ခံထားပါတယ္။

?bph6