ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  ေျမသားအက္ကြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚ

0
39

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က  ဆာပါေခ်ာင္ေက်ာင္းစု ရပ္ကြက္ တြံေတးတူးေျမာင္းေဘး မွာရိွတဲ့ ေက်ာက္စီေရထိန္းနံရံ ဟာ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က စတင္ၿပီး ေျမသား အက္ကြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ေျမသားအက္ကြဲမႈေတြေၾကာင့္ ကူးတို႔ဆိပ္ကမ္း ကြန္ကရစ္ေလွကားေရထိန္း နံရံ ေအာက္ေျခ အလ်ားေပ ၁ဝဝ နီးပါးခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ ကာ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္မွာလည္း ကြဲေၾကာင္းမ်ား အက္ျခင္းတို႔ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚကာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဆာပါေခ်ာင္ေက်ာင္းစုရပ္ကြက္ရွိ ေရထိန္းနံရံကို ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ဘ႑ာႏွစ္က ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဘိုးပိုင္အေျချပဳေက်ာက္စီတမံ အလ်ားေပ ၆၄ဝ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေက်ာက္႐ိုးေရွ႕ ေျမသားအိဆင္းမႈ ေၾကာင့္ အလ်ားေပ ၁၂ဝ၊ အနံေပ ၅ဝ ခန္႔ ေျမသားထု ေလွ်ာျပတ္က်သြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴးကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိေက်ာက္႐ိုးကို အျမင့္ရွစ္ေပကေန အျမင့္ေလးေပ ဆီ ဝန္တင္အေလး ေလွ်ာ့ခ်မႈ ၊ ႏိုင္လြန္ပိုက္ဆြဲဝါးေရကာျပဳလုပ္မႈ သံမဏိႀကိဳးဆိုင္းေရလႊဲ ေရကာျပဳလုပ္မႈ နဲ႔ Geobags မ်ား ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။  

?bph6