ျမန္မာ၊ အိႏၵိယတုိ႔ ဆီ ဘက္စ္ကား ဆက္သြယ္ေျပးဆြဲဖို႔ စီစဥ္

0
62

ထိုင္း အေျခစိုက္ Transport   ကုမၸဏီ ဟာ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ တို႔ နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရိွတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ဘက္စ္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ဖို႔ စီစဥ္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ  ဂ်ာရက္ဆက္ ရာအုိဝက္ခ်ာဆာကူ ကေျပာပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳး ဘက္စ္ကားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္တာ ဟာ အထူးသျဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမုိေကာင္းမြန္ဖို႔  စီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘက္စ္ကားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ထုိင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမဝတီ နဲ႔  အိႏၵိယ မုိးေရၿမိဳ႕တို႔ အထိ ဆက္သြယ္ ေျပးဆြဲတာေတြလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဘက္စ္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲရာမွာ တတိယႏိုင္ငံက ခြင္ျပဳေပးဖို႔ လုိေနၿပီး ေဘးအႏၱရယ္ကင္းေရး ဟာအဓိက က်တယ္လို႔  ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာကေျပာပါတယ္။

?bph6