မစၥယန္ဟီးလီ ကရင္ေရာက္ေန

0
45

ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီဟာ ဇူလိုင္ ၁၆ရက္က ကရင္ျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိသြားျပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၊ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမွုအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံ႐ံုးေျပာခြင့္ရသူက  မစၥယန္ဟီးလီဟာ ရွမ္းျပည္နယ္၊လားရွိုျမိဳ႔ကေန ရန္ကုန္ကို ေခတျပန္ေရာက္ျပီးတဲ့ေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္ကို ဆက္လက္သြားေရာက္တယ္။ မစၥယန္ဟီးလီဟာ ကရင္ျပည္နယ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္သြားေရာက္တာလည္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မစၥယန္ဟီးလီဟာ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးျပီးရင္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ျပီး အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးအတြင္း  ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာသွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုျပီး ရွမ္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းက ေရးပါတယ္။

မစၥယန္ဟီလီရဲ႔ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုစည္းမွာျဖစ္ျပီး ဇူလိုင္ ၂၁ရက္အထိ ေနထိုင္ရယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလမွာလုပ္မယ့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6