ၿပီးခဲတဲ့သီတင္းပတ္မွာ ျပည္ပကို ျမန္မာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္တင္ပို႔

0
30

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ  ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ အတြင္း အာရွ၊ အာဖရိက ၊ ဥေရာပ  ႏိုင္ငံေတြဆီကို ေပါင္းဆန္၊ နဲ႔ ဆန္ၿဖဴ အပါဝင္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၂၀၀၀ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေတြဆီ ဆန္တင္ပို႔မႈကေန အေမရီကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္းရခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အာဖရိက ၊ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲဝင္ႏိုင္ငံေတြအပါဝင္ ကမာၻႏိုင္ငံေတြဆီ ဆန္ မ်ိဳးစံုတင္ပို႔လ်က္ရွိေနပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ -၁၇ ဘ႑ေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေတြဆီကို ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏို္င္ငံ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိက ဆန္တင္ပို႔တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ႏွစ္အတြင္း ဇြန္လအထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇ သိန္းတင္ပို႔ထားႏုိင္ပါတယ္။

?bph6