ယူဆမ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သီလဝါမွာ စင္တာ အသစ္ဖြင့္

0
56

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ယူဆမ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမည္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စင္တာသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳး စင္တာအသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကျဖစ္ေစခဲ့သလို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ အပါဝင္ ကမာၻ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အဓိက အေရးပါတယ္လို႔ ယူဆမ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ကင္ဂ်ီ မီဇူရွီမာက ေျပာပါတယ္။

ယူဆမ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အရည္ေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏုိင္မႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ကူညီေပးသြားမယ္လို႔ ယူဆမ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ေျပာပါတယ္။

?bph6