ႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းဆင္းတု ေနာ္ေဝက ျပန္လည္ ေပးအပ္

0
22

တရားမဝင္ ဝယ္ယူလာၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏွစ္ ၁၅၀ ကေန ၂၀၀ အတြက္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူကို ေနာ္ေဝအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာ ေဘာ့ဂ္ ဘရန္ဒီက သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုထံ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပတိုက္မွာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ေနာ္ေဝ အေကာက္ခြန္ဌာနက တျခားႏိုင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းေတြကို တရားမဝင္ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာ္ေဝက ကြ်မ္းက်င္ သုေတသီေတြက ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မႏၱေလးက ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းဆင္တုေတာ္ကို မူလ ေနရာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ပို႔ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6