နိုင္ငံပိုင္ ျဂိဳဟ္တု တည္ေထာင္မည္

0
89

ႏိုင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္နဲ႔   က႑မ်ိဳးစုံကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမွာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီစည္းေ၀းပြဲကို ဇူလိုင္ ၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့ျပီး အဲ့ဒီစည္းေ၀းပြဲမွာ သူက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ  ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ထားတဲ့  ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႔  ၿဂိဳဟ္တုကို ကြန္ဒိုစနစ္ကဲ့သို႔ အခန္းမ်ားငွားရမ္း အသုံးျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႔  Intel Sat ၿဂိဳလ္တုကို Myanmar Sat -2 အမည္နဲ႔  လႊတ္တင္ျပီး  အခ်ိဳးက် ငွားရမ္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔  ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Sat – 2 ၿဂိဳဟ္တုဟာ   ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ C-Band ၆ လုံးႏွင့္ Ku Band ၆ လုံးတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး  ႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး အတြက္ Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တု ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႔  အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔  လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6