ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ရင္ သာ/ယဥ္ ဝန္ႀကီးက တရားစြဲမယ္

0
208

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တုန္းက လုပ္သြားတဲ့ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲဟာ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္နစ္နာက်ဆင္းေအာင္ ေျပာဆိုကန္႔ကြက္ခဲ့တာလို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေနာင္မွာ အဲဒီလို ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ေျပာဆိုကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမယ္ဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူမယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကတစ္ဆင့္ အသိေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။