ကေနဒါေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ဖိုရမ္တက္ေရာက္

0
182

ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ေအာ့တဝါၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔က ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းမွာ အန္ဒတ္ဇ္ ေအာ့တဝါ မားကက္ ဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္က စီစဥ္တဲ့ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ပါတယ္။

အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္လို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၊ ဗဟိုဘဏ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) က ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ ဝ အထူးေဒသနဲ႔ မိုင္းလား အထူးေဒသက ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးစီ တက္ေရာက္ပါတယ္။