ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာအတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့တယ္

0
56

အာဏာရဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္က ေ၀ဖန္လိုက္ပါတယ္။ MCN ရဲ႕ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားစဥ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းညြန္႔က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီလိုေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမွာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့တာ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျငင္းပယ္လိုက္တာ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအခ်င္းခ်င္း မညႇိႏိႈင္းခဲ့တာနဲ႔ အာဏာရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး လုပ္ေနတဲ့အ ေပၚေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

အျပည့္အစံုကို MCN (ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန) ရဲ႕ Quote Of The Day (မွတ္သားေလာက္စရာ ေျပာစကား) ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွာ ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6