ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္

0
162

ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားကို မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္လူထု အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။

ခတ္ခ်ိဳနဲ႔ KBC မိုင္းနား စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၊ လန္ဆယ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းနဲ႔ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ ပရဟိတ ေဂဟာတို႔ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ဘယ္လို ေကာင္းေအာင္ လုပ္သြားမလဲဆိုတဲ့ အေျဖကို လာရွာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကက်တဲ့ အေျဖ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔နဲ႔ IDP စခန္းေတြပိတ္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။