ေနျပည္ေတာ္မွာ သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ ဖြင့္လွစ္

0
169

(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ (NLD အစုိးရ အေခၚ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ (ေနျပည္ေတာ္) ကို မေန႔က မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၊ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဖြင့္လွစ္ေပးပါတယ္။

သူရဲေကာင္း ဗိမာန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အတြင္း အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳထားပါတယ္။

?bph6