ဦးကိုနီ၊ စြန္႔လႊတ္ရဲဝ့ံသူ ဦးေနဝင္းနဲ႔ တာဝန္သိ အငွားယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဂုဏ္ျပဳ (႐ုပ္/သံ)

0
60

အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ၊ စြန္႔လႊတ္ရဲ၀ံ့သူ ဦးေန၀င္းနဲ႔ တာ၀န္သိ အငွားယာဥ္ေမာင္းသမားေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကာင္းခန္႔လင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6