ဦးလွေဆြရဲ႕ ဘူးလတ္ဂ်ာနယ္ အခ်က္အလက္အမွား ေဖာ္ျပမိလို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေတာင္းပန္

0
230

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း) ဦးလွေဆြ ထုတ္ေ၀တဲ့ ဘူးလတ္ဂ်ာနယ္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းပန္လိုက္ရပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အခ်က္အလက္မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာ (၆) မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေတာင္းပန္လိုက္တာပါ။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔ထုတ္ Bullet News Journal မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကန္႔ကြက္လႊာစစ္ေဆးခ်က္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမွာ ပါ၀င္တာမ်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းအဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ရွိဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ပန္းစာ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အေပၚ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရားစြဲဆိုတာ၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို တိုင္ၾကားတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခဲ့ပဲ ဂ်ာနယ္တိုက္ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးဖို႔ ေဆာင္းဆိုခဲ့ရာက အဲ့ဒီလို ဂ်ာနယ္ဘက္က ေတာင္းပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေပးပို႔လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကန္႔ကြက္လႊာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပေပးေနတယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

?bph6