တုိးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြဟာ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူဝါဒအေပၚမွာသာ မူတည္ဟုဆို

တုိးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြဟာ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူဝါဒအေပၚမွာသာ မူတည္တယ္လို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲကို ေရာက္ရွိစဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒီလိုေျပာၾကားရာမွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ ပုိင္ခြင့္ေတြအရ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ေနရာရွိၿပီး အေျခအေန ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ေတြလည္း ရွိေနၿပီး တုိးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈမႈကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူဝါဒအေပၚမွာသာ မူတည္မယ္လို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ 

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner