မႏၱေလးမွာ စည္းကမ္းနဲ႔မညီတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို ဒဏ္ေၾကး တစ္ေပပတ္လည္ ၂၀၀ ကေန ၁၅၀၀၀ တိုးျမႇင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံုေတြကိုေတြကို စည္းကမ္းနဲ႔အညီ မေဆာက္ရင္ အရင္က ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ေပကို ၂၀၀ သာ ေကာက္ယူခဲ့ရာကေန တစ္ေပကို ၁၅,၀၀၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ဧၿပီလကစၿပီး အဲဒီလို တိုးျမႇင့္ေကာက္ယူသြားဖို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးခိုင္ျမင့္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ အေဆာက္အအံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္တာ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရခင္ ေဆာက္တာ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ပိုၿပီး အထပ္တိုးေဆာက္တာနဲ႔ ပိုက်ယ္ေအာင္ေဆာက္တာေတြလုပ္ရင္ ဒဏ္ေၾကးအေနနဲ႔ လူေနအိမ္ကို တစ္ေပပတ္လည္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀နဲ႔ လုပ္ငန္းအေဆာက္အအံုေတြကို တစ္ေပပတ္လည္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ သာ ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေျပာင္းလဲမယ့္အစီအစဥ္မွာေတာ့ လူေနအိမ္ေရာ လုပ္ငန္းအေဆာက္အအံုေတြကိုပါ ၁၅,၀၀၀ အျဖစ္ တန္းတူ ဒဏ္႐ိုက္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးမွာ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ကေန ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ အိမ္ေဆာက္မိန္႔ ၅၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔မညီတ့ဲ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္လို႔ ဒစ္႐ိုက္ရာကေန ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္၇၂၅ သိန္း ရရွိထားပါတယ္။

adv_banner
adv_banner