သားဖြားဆရာမ ၁၉၅၆ ဦး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရး စတင္ေနၿပီ

0
74

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္မီ သားဖြားဆရာမ (၁၉၅၆)ဦးကို ခန္႔အပ္ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔မွ သေဘာတူၿပီး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးကိစၥေတြကို စတင္ေနၿပီျဖစ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝရဲ႕ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ေတြမွာ သားဖြားဆရာမ(၁) ဦးစီခန္႔အပ္ဖို႔ အစီစဥ္ရွိ/ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အခုလိုေျဖၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်းရြာေပါင္း (၆၃၉၃၈) ရွိၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေပါင္း (၁၇၇၈) ခု၊ ဌာနခြဲေပါင္း (၇၅၅၁) ရွိၿပီးဌာနခြဲ(၁) ခုမွာသားဖြားဆရာမ (၁) ဦးစီထားရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာမွာ ခန္႔ထားတဲ့သားဖြားဆရာမ (၁၂၂၉၅) ဦးရွိတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနနဲ႔ ဌာနခြဲေတြမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြကို ပထမဆံုး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ခန္႔အပ္ေနတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

?bph6