စြန႔္ပစ္အမႈိက္အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့စက္႐ံုက တစ္နာရီကို လွ်ပ္စစ္ ၇၀၀ ကီလို၀ပ္ ထြက္ရွိမယ္

0
53

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္ကို အသုံးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့စက္႐ုံက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ထုတ္လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစက္ရံုမွ တစ္ရက္ကို အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၆၀ မီးရိႈ႕မွာျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီကို လွ်ပ္စစ္ ၇၀၀ ကီလိုဝပ္ထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ရွိလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ၇၀၀ ကီလိုဝပ္မွ ၃၀၀ ကီလိုဝပ္ကို အမိႈက္မီးရိႈ႕စက္အတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ ၄၀၀ ကီလိုဝပ္ကို ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းထဲကို ထည့္မွာပါ။ အဲဒီစက္႐ံုကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္မွစတင္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာပါ။

စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သန္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက အေမရိကန္ေဒၚလာရွစ္သန္း ထည့္ဝင္ၿပီး စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံတည္ေဆာက္တည္ေဆာက္မႈကို (JFEE) ဂ်ပန္အဖြဲ႕ကတည္ ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6