ဦးကိုနီအပါအ၀င္ ဦးေန၀င္းနဲ႔ တာ၀န္သိအငွားယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဂုဏ္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္

0
28

ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ဦးကိုနီအပါအ၀င္ ဦးေန၀င္းနဲ႔ တာ၀န္သိအငွားယာဥ္ေမာင္းေတြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒ အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕က ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ သီရိခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ ဦးကိုနီ၏ မိသားစု၀င္အပါအ၀င္ ဦးေန၀င္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းသမားေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးကိုနီ၊ ဦးေန၀င္း ႏွင့္ အငွားယာဥ္ေမာင္း သမားမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက အလွဴရွင္မ်ားက စုေပါင္းၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့ၾက တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

?bph6