ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔က အႀကီးမားဆံုး အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ပဲလို႔ ဦးေသာင္းထြန္း ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔က အႀကီးမားဆံုး အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က သံတမန္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ဦးေသာင္းထြန္းက အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက “အႀကီးမားဆံုးေသာ အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ သာယာဝေျပာတ့ဲ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအားလံုး ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖို႔ဆိုတာ အဓိကက်တဲ့ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ဒီတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အခန္းက႑ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔လည္း အဲဒီပြဲမွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဟာ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းထြန္းကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ခန္႔အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner