ႏိုင္ငံကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမယ့္ ကိစၥေတြကို တပ္မေတာ္က မလိုလားဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကုိ မလုိလားဘူးလို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi နဲ႔ ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အဲဒီလို ေတြ႔ဆံုရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ကာတာ သံအမတ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ပါဝင္မႈနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Code of Conduct မွာ ျပ႒ာန္းထားသလို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာမရွိေၾကာင္းနဲ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ရင္ အဲဒီဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ မွားယြင္းမႈသာ ျဖစ္သလို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ကာတာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner