ပဋိပကၡေတြကို ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာတဲ့ နည္းကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ အစိုးရ တိုက္တြန္း

0
54

ပဋိပကၡေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳးထက္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာတဲ့ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ အရပ္ဖပ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔က ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ Search for Common Ground Myanmar တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဲ့ဒီလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနက အရာထမ္း အမႈထမ္းေတြအေနနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ အေတြးအေခၚသစ္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေပးၾကဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6