ရခိုင္မွွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ၁၆၀ ေက်ာ္ သက္ေသခံကတ္ျပားရရွိခဲ့

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဗဟိုအဖြဲ႔ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ၆၁ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္ ၁၀၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆၂ ဦး ကို သတ္မွတ္ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမယ့္သူေတြရဲ႕ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card)စိစစ္ထုတ္ေပးေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြ ေဒသေတြမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ National ID (NID)လုပ္ငန္းေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စုစုေပါင္း လူ ၁၃၈၁၆ ဦးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ မစိစစ္ရေသးသူေတြကို ေပးတဲ့ ယာယီသက္ေသခံကတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူ ေလးသိန္းနီးပါးက White Card ေတြ ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကေပမဲ့ NV Card ျပန္လည္ကိုင္ေဆာင္သူအေရအတြက္က ၂၀၁၅ ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ၆ ၆၃၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner