ျမန္မာ-တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း စီမံေရးရာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Mr. Long Hong Shan တို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

အဲ့ဒီလို ေတြ႔ဆံုရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုေတသနျပဳ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ အေျခအေနေတြ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

adv_banner
adv_banner