ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေနရာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့

0
26

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္ပပို တရားဝင္အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၈၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေနရာ ဖန္တီးေပးရာမွာ အစိုးရအလုပ္ ၉၄၆ ေနရာနဲ႔ ပုဂၢလိက အလုပ္ ၁၆၂၇၆ ေနရာ ရွိခဲ့တာပါ။

ျပည္ပကိုေတာ့ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ယူေအအီးနဲ႔ ကာတာႏိုင္ငံေတြကို တရားဝင္ အလုပ္သမားေတြ ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးရာမွာ ျပည္နယ္စုနယ္ေျမမွာ ၇၇ ေနရာ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အမ်ားဆံုးေဒသက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရသူ ၁၀၄၀၇ ဦးရွိခဲ့ကာ အနည္းဆံုးေဒသကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရသူ ၉၇ ဦး ရွိခဲ့တာပါ။ အလုပ္အကိုင္ေနရာ လံုးဝခန္႔အပ္ျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ေဒသကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ံုးေတြမွ Labour Exchange Management System နဲ႔ အြန္လုိင္းကေန ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို အလုပ္အကိုင္ေနရာ အမ်ားအျပား ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့တာလို႔လည္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုပါတယ္။

?bph6