ကခ်င္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အလံနဲ႔တံဆိပ္ပံုစံ အေျပာင္းအလဲလုပ္

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ (KNC)ပါတီက ပါတီအလံနဲ႔ တံဆိပ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးအျပဳဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဒူကေထာင္ရပ္ကြက္မွာ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ရွိၿပီး ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ ႏွစ္ခုတို႔ ပူးေပါင္းၿပီးဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီရဲ႕ အလံပံုစံနဲ႔ တံဆိပ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္စၿပီး ၇ ရက္အတြင္း ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားရွိရင္ ကန္႔ကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာထဲမွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner