ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ကို အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ဟာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအခ်ဳပ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီ လပိုင္းအတြင္းကမွ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရတာပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနကို မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းစဥ္က ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ဟာ ဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး အဲဒီေနာက္မွာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခံခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner