မေလးရွားကုမၸဏီ MSPP ရဲ႕ တနသၤာရီၿမိဳဳ႕နယ္အတြင္း ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြရွိေန (႐ုပ္/သံ)

0
70

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ MSPP ကုမၸဏီရဲ႕ ဆီအုန္းစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းက ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို သုေတနစာတမ္းျပဳစုၿပီး ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္း MCN သတင္းေထာက္ ေကာင္းခန္႔လင္းက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

?bph6