၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ပါဝင္သြားမယ္လို႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ထုတ္ျပန္

0
42

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ) ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္တဲ့အထိ ပါဝင္သြားၿပီး တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေစရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

SSPP2

SSPP/SSA အေနနဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီ ၂၀၁၆ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္တာပါ။

ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္ေတာ္ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တာပါ။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ထုတ္ျပန္တဲ့ အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ မ်က္ေမွာက္တည္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို အၾကမ္းဖက္တဲ့ စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမွာ တန္းတူမွ်တ၊ အျပန္ အလွန္ စာနာေထာက္ထား၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေစတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို အၾကမ္းဖက္တဲ့ စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)က တယ္။SSPP/SSA ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကုိ လူညႊန္႔တံုးေစမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေအာင္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

?bph6